دوربین مداربسته ( امکان نظارت بهینه را میسر می سازد نه محدودیت را )

به دوربین‌ هایی که در جای خود ثابت هستند و جابجا نمی شوند دوربین مدار بسته یاCloset Circuit Television   و یا به اختصارCCTV  میگویند. عنوان دیگر رایجVideo Surveillance  به معنای نظارت تصویری میباشد. دوربینهای مدار بسته سیگنال را به یک جای مشخص برای تعداد مشخصی مانیتور میفرستند.