منظور از CRM چیست؟

واژه CRM (Customer Relationship management) به معنای سیستم مدیریت ارتباط با مشتری است.

در حقیقت این سیستم‌ ها راهبردی است برای جمع‌آوری نیازها و رفتارهای تجاری مشتریان تا به ایجاد روابطی قوی‌تر با آنها منجر شود. در نهایت، رابطه قوی با مشتریان مهمترین رمز موفقیت هر کسب و کار است. تکنولوژی‌های بسیاری در قالب مدیریت ارتباط با مشتری CRM ارائه شده‌اند اما داشتن تصویری از CRM به عنوان مجموعه‌ای از تکنولوژی نیز نادرست است. به عنوان روشی بهتر برای درکCRM، می‌توان آن را به مانند فرایندی دانست که به ما کمک می‌کند تا اطلاعات مختلفی از مشتریان، فروش اثر بخش فعالیت‌های بازاریابی، سرعت عمل در پاسخگویی به مشتری و نیز تمایلات بازار را به شکل یکجا جمع آوری کنیم.

CRM

بدیهی است پیکره و شالوده شرکت ‌ها و مؤسسات همانند تابلوی تمام نمای بدن آدمی شکل یافته و نقش مغز در بدن انسان را می‌توان به لایه مدیریتی هر شرکت یا مؤسسه تشبیه دانست ..

امروزه رمز موفقیت مؤسسات و شرکت‌های مشتری مدار، وجود سیستم مویرگی مدیریت و ارتباط با مشتریان است که می‌توان شکل سامان یافته و قابل دسترس آن را در فرآیند CRM مشاهده نمود.

این فرآیند با دارا بودن یک شبکه اطلاعاتی قوی قابلیت دسترسی توأم مشتـریان و مدیران مؤسسات و شرکت ها را به سیستم عرضه و تقاضا فراهم می نماید که طبعاً خواسته نهـایی هر گروه است .

لذا بیان این جمله که ارتباط شفاف با مشتری کلید دستیابی به موفقیت و پیشرفت در فرآیند تجاری نوین و ایجاد محیط کسب و کار دلخواه می‌باشد سخن گزافی نیست و با استفاده از این فرآیند می‌توان به تمامی نیازهای بر حق مدیران مؤسسات و شرکت‌ها مشتریان جامه عمل پوشاند..

هزینه بدست آوردن یک مشتری بسیار سنگین است . از سوی دیگر، از دست دادن یک مشتری تنها به معنای محروم شدن از خرید و درآمد تمام عمر از وی نیست. بنا به یافته‌های  Tarp ، واحد پژوهش وزارت بازرگانی ایالات متحده، هر مشتری ناخشنود برداشت خود از بنگاه را دست کم  به 11 نفر منعکس می کند و این زنجیره موجب از دست رفتن بخش بزرگی از مشتریان نهان ( بالقوه) چنان سازمانی می‌گردد.