ویدئو کنفرانس

برقراری ارتباط بهتر با ذینفعان موضوع جلسه.

امکان حضور در چندین مکان بصورت هم‌زمان.

خداحافظی با هزینه‌های سرسام آور در جابجایی نیروی متخصص.

با توجه به گستردگی طیف جغرافیایی کشور و جهان و از سوی دیگر عدم دسترسی به نیروی انسانی متخصص در علوم گوناگون و همچنین ایجاد بستری جهت دستیابی به کاهش هزینه، ویدئو کنفرانس راهکار نهایی ارائه شده در دنیای دیجیتال امروزیست. مسلماً ویدیو کنفرانس یک فناوری منحصر به فرد است که برقراری صوتی و تصویری در کمترین زمان ممکن و در تمامی نقاط را میسر می‌سازد.