مرکز پاسخگویی به تماس (Call Center)

مسلماً یکی از ارکان یک سازمان مشتری مدار و پویا، نحوه برقراری ارتباط با مشتریان و خدمات گیرندگان خود می باشد. این فرآیند یکی از پر بازده‌ترین روش‌ها و به وسیله آن می‌توان با کمترین خطای ممکن و در سریع ترین شکل و سهل الوصول‌ترین راه پل ارتباطی قوی و ناگسستنی ما بین شرکت‌ها و مشتریان برقرار نمود.

مضافاً با استفاده از این روش می‌توان از بوجود آمدن امور موازی و خطا نزد واحد خدمات رسان جلوگیری نمود در عین حال ضمن جمع آوری دقیق تماس‌های دریافتی می‌توان به نحوی از انحناء به مشکلات موجود در حین کار و خدمات ارائه شده پی برد که در نتیجه منجر به انعکاس نقاط ضعف به افراد ذیصلاح در شرکت می‌گردد و مشتریان پر ارزش امروزی مایل‌اند شناخته شوند و در سریع‌ترین زمان ممکن و به شایسته‌ترین نحو سرویس بگیرند و از هر روشی که می‌خواهند با شما ارتباط برقرار  می‌کنند.

مشتریان با چه روش هایی می‌توانند با شما ارتباط برقرار کنند

WEB

Chat

Fax

SMS

Email

VOIP

WEB

Chat

Fax

SMS

E mail

VOIP